U četvrtak, 26. marta 2015. godine u Usori je završen trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u saradnji sa općinom Usora.

Edukacija je bila namijenjena uposlenicima općine Usora, kao i predstavnicima javnih ustanova, nevladinih organizacija i privatnih preduzeća koji su zainteresirani za apliciranje na EU fondove i fondove drugih međunarodnih i domaćih donatora i koji se u svom radu susreću ili će se susretati sa pripremom ili realizacijom različitih projekata.

Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa
  • Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
  • Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata
    (Priručnik za aplikante, Pador baza)
  • EU aplikacija – pisanje prijedloga projekta
  • Budžet projekta
  • Implementacija, monitoring i evaluacija odobrenih projekata
  • Informacije o IPA i drugim aktuelnim EU fondovima

Tokom ove trodnevne radionice učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Seminaru su prisustvovali predstavnici općine Usora, JU Opća knjižnica, JP Radio Usora, te nekoliko nevladinih organizacija i privatnih preduzeća, njih ukupno 12.