U suradnji sa Uredom za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i standardizaciju Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, REZ Agencija je realizirala dvomjesečnu obuku za predstavnice Ureda, tijekom koje su obuhvaćene slijedeće oblasti:

  • Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i priprema projekata za EU fondove
  • Informacije o trenutno dostupnim IPA 2014-2020 i drugim EU fondovima
  • Javne nabavke po pravilima EU – PRAG procudure
  • Iskustva i praktični primjeri projekata koje je realizirala REZ Agencija
  • Učešće u realizaciji nekih aktivnosti u projektima koje trenutno realizira REZ Agencija

Nakon završetka obuke, predstavnicama Ureda za evropke integracije SBK/KSB su dodijeljeni odgovarajući certifikati.

Vjerujemo da će u narednom peridu biti prilike za zajedničko sudjelovanje u nekom od programa, s ciljem daljnjeg ekonomskog razvoja kantona i regije Centralna BiH.