U četvrtak, 28. aprila 2016. godine u općini Kakanj završen je trodnevni seminar “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU“. Seminar je održalo osoblje REZ Agencije u saradnji sa općinom Kakanj.

Edukacija je bila namijenjena uposlenicima općine, udruženju privrednika, predstavnicima javnih ustanova i javnih preduzeća koji se u svom radu susreću ili će se susretati sa pripremom ili realizacijom projekata koje finansiraju domaći i međunarodni donatori.

Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa
  • Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
  • Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata (Priručnik za aplikante, Pador baza)
  • EU aplikacija – pisanje prijedloga projekta
  • Budžet projekta
  • Implementacija, monitoring i evaluacija odobrenih projekata
  • Informacije o IPA i drugim EU fondovima, sa posebnim osvrtom na trenutno aktuelni poziv za dostavljanje projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

Tokom ove trodnevne radionice učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Seminaru je prisustvovalo 10 predstavnika općine Kakanj, UPOK Kakanj, JU Kulturno-sportski centar i JKP “Vodokom”.