PCM

Home/Tag: PCM

Januar 2015

PCM seminar u suradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona

By |2020-02-21T13:04:43+01:0015 Januara, 2015|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U petak, 19. decembra 2014. godine u Zenici je okončan trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u suradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona. Edukacija je bila namijenjena uposlenicima Ministarstava ZDK, kantonalnih uprava i službi koje su zainteresirane za apliciranje na EU fondove i [...]

Komentari isključeni za PCM seminar u suradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona

Novembar 2014

Održan trodnevni PCM seminar u Travniku

By |2020-02-21T13:09:57+01:0021 Novembra, 2014|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U srijedu, 19. novembra 2014. u Travniku je okončan trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u saradnji sa Vladom Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna. Edukacija je bila namijenjena uposlenicima Ministarstava SBK/KSB, kantonalnih uprava i institucija koje su zainteresirane za apliciranje na [...]

Komentari isključeni za Održan trodnevni PCM seminar u Travniku

Oktobar 2014

Održan PCM seminar u Maglaju

By |2020-02-21T13:16:35+01:0027 Oktobra, 2014|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U Maglaju je 22. i 23. oktobra 2014. godine održan seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije, a na inicijativu općine Maglaj. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM - Project Cycle Management). Seminarom su bile obuhvaćene [...]

Komentari isključeni za Održan PCM seminar u Maglaju

Juni 2013

Radionica “Izrada Logičke matrice/Logičkog okvira” u Zavidovićima

By |2020-02-24T08:42:19+01:0026 Juna, 2013|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

Nakon seminara "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU", koji su predstavnici REZ Agencije u maju ove godine održali za nevladine organizacije i javne ustanove sa područja općine Zavidovići, učesnici seminara su pokazali interes za nastavak obuke i predložili da se organizira radionica na kojoj bi učesnici praktično radili na pripremi Logičke matrice/Logičkog [...]

Komentari isključeni za Radionica “Izrada Logičke matrice/Logičkog okvira” u Zavidovićima

Maj 2013

PCM seminar održan u Zavidovićima

By |2020-02-24T08:48:01+01:0027 Maja, 2013|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U periodu od 22. do 24. maja 2013. godine u općini Zavidovići je održan seminar na temu "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU". Seminar su održali predstavnici REZ Agencije, a na inicijativu općine Zavidovići. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM - Project Cycle Management). [...]

Komentari isključeni za PCM seminar održan u Zavidovićima

Januar 2013

Radionica “Izrada Logičke matrice/Logičkog okvira”

By |2020-02-24T09:44:36+01:0022 Januara, 2013|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

Nakon seminara "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU" koji su predstavnici REZ Agencije u novembru prosle godine održali za nevladine organizacije i javne ustanove sa područja općine Žepče, učesnici seminara su pokazali interes za nastavak obuke i predložili da se organizira radionica na kojoj bi učesnici praktično radili na pripremi Logičke matrice/Logičkog [...]

Komentari isključeni za Radionica “Izrada Logičke matrice/Logičkog okvira”

Novembar 2012

PCM Seminar u Žepču

By |2020-02-24T09:53:59+01:0023 Novembra, 2012|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U Žepču je 21. i 22. novembra 2012. godine održan dvodnevni seminar na temu "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU". Seminar su održali predstavnici REZ Agencije, a na inicijativu razvojne agencije RAŽ iz Žepča. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM - Project Cycle Management). [...]

Komentari isključeni za PCM Seminar u Žepču

Oktobar 2012

Seminar u Travniku – Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU

By |2020-02-24T11:16:05+01:001 Oktobra, 2012|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

REZ Agencija je, u saradnji sa općinom Travnik, održala trodnevni seminar na temu "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU". Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM - Project Cycle Management). Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme: Upravljanje projektnim ciklusom - 6 faza projektnog ciklusa Pristup [...]

Komentari isključeni za Seminar u Travniku – Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU

Januar 2011

Obuka na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”

By |2020-02-25T13:47:24+01:0017 Januara, 2011|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

REZ-Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH je 13. i 14. januara u Tešnju organizovala obuku na temu "Upravljanje pojektnim ciklusom" (PCM) za nevladine organizacije sa područja općine Tešanj. Pružanjem tehničke podrške uposlenici REZ Agencije nastoje se približiti nevladinom sektoru metodologiju izrade projektnih aplikacija, nastojeći osigurati praktičnu primjenu predhodno stečenih znanja  posebnu pažnju posvećujući izradi [...]

Komentari isključeni za Obuka na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”

Novembar 2009

Seminari za općinske razvojne timove

By |2020-02-25T14:48:43+01:0023 Novembra, 2009|Vijesti|

REZ Agencija je po treći put u zadnje dvije godine organizirala seminare na temu Upravljanje projektnim ciklusom po metodologiji Evropske unije, tokom kojih su detaljno obrađene teme: faze upravljanja projektnim ciklusom analiza problema i ciljeva logički okvir indikatori pisanje prijedloga projekta i izrada budžeta. Na posljednjem seminaru održanom 23. i 24.11.2009. prisustvovali su predstavnici općinskih [...]