PCM

Home/Tag: PCM

Oktobar 2014

Održan PCM seminar u Maglaju

By |2018-03-08T12:27:39+01:00Oktobar 27th, 2014|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U Maglaju je 22. i 23. oktobra 2014. godine održan seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije, a na inicijativu općine Maglaj. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM - Project Cycle Management). Seminarom su bile obuhvaćene [...]

Komentari isključeni za Održan PCM seminar u Maglaju

Juni 2013

Radionica “Izrada Logičke matrice/Logičkog okvira” u Zavidovićima

By |2018-03-22T10:16:03+01:00Juni 26th, 2013|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

Nakon seminara "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU", koji su predstavnici REZ Agencije u maju ove godine održali za nevladine organizacije i javne ustanove sa područja općine Zavidovići, učesnici seminara su pokazali interes za nastavak obuke i predložili da se organizira radionica na kojoj bi učesnici praktično radili na pripremi Logičke matrice/Logičkog [...]

Komentari isključeni za Radionica “Izrada Logičke matrice/Logičkog okvira” u Zavidovićima

Maj 2013

PCM seminar održan u Zavidovićima

By |2018-03-22T10:17:49+01:00Maj 27th, 2013|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U periodu od 22. do 24. maja 2013. godine u općini Zavidovići je održan seminar na temu "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU". Seminar su održali predstavnici REZ Agencije, a na inicijativu općine Zavidovići. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM - Project Cycle Management). [...]

Komentari isključeni za PCM seminar održan u Zavidovićima

Januar 2013

Radionica “Izrada Logičke matrice/Logičkog okvira”

By |2018-03-22T10:49:03+01:00Januar 22nd, 2013|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

Nakon seminara "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU" koji su predstavnici REZ Agencije u novembru prosle godine održali za nevladine organizacije i javne ustanove sa područja općine Žepče, učesnici seminara su pokazali interes za nastavak obuke i predložili da se organizira radionica na kojoj bi učesnici praktično radili na pripremi Logičke matrice/Logičkog [...]

Komentari isključeni za Radionica “Izrada Logičke matrice/Logičkog okvira”

Novembar 2012

PCM Seminar u Žepču

By |2018-03-20T11:33:58+01:00Novembar 23rd, 2012|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

U Žepču je 21. i 22. novembra 2012. godine održan dvodnevni seminar na temu "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU". Seminar su održali predstavnici REZ Agencije, a na inicijativu razvojne agencije RAŽ iz Žepča. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM - Project Cycle Management). [...]

Komentari isključeni za PCM Seminar u Žepču

Oktobar 2012

Seminar u Travniku – Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU

By |2018-03-13T08:50:03+01:00Oktobar 1st, 2012|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

REZ Agencija je, u saradnji sa općinom Travnik, održala trodnevni seminar na temu "Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU". Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM - Project Cycle Management). Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme: Upravljanje projektnim ciklusom - 6 faza projektnog ciklusa Pristup [...]

Komentari isključeni za Seminar u Travniku – Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU

Januar 2011

Obuka na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”

By |2018-03-13T10:18:42+01:00Januar 17th, 2011|Vijesti, Jačanje kapaciteta općinskih timova|

REZ-Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH je 13. i 14. januara u Tešnju organizovala obuku na temu "Upravljanje pojektnim ciklusom" (PCM) za nevladine organizacije sa područja općine Tešanj. Pružanjem tehničke podrške uposlenici REZ Agencije nastoje se približiti nevladinom sektoru metodologiju izrade projektnih aplikacija, nastojeći osigurati praktičnu primjenu predhodno stečenih znanja  posebnu pažnju posvećujući izradi [...]

Komentari isključeni za Obuka na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”

Novembar 2009

Seminari za općinske razvojne timove

By |2018-03-13T15:50:19+01:00Novembar 23rd, 2009|Vijesti|

REZ Agencija je po treći put u zadnje dvije godine organizirala seminare na temu Upravljanje projektnim ciklusom po metodologiji Evropske unije, tokom kojih su detaljno obrađene teme: faze upravljanja projektnim ciklusom analiza problema i ciljeva logički okvir indikatori pisanje prijedloga projekta i izrada budžeta. Na posljednjem seminaru održanom 23. i 24.11.2009. prisustvovali su predstavnici općinskih [...]