CISCO Akademija mrežnih tehnologija (Cisco Networking Academy) je globalni edukacijski program koji polaznicima omogućava sticanje fundamentalnih ICT vještina u oblasti dizajna, izgradnje i upravljanja kompjuterskim mrežama, kao i sticanje drugih vještina potrebnih za razvoj karijere, kao što su rješavanje problema, timski rad i kritičko razmišljanje.

Jedan od najtraženijih i najdeficitiranijih profila na tržištima rada su već duži niz godina ICT stručnjaci. Smatra se da su stručnjaci za mrežne tehnologije druga na listi profesija za koje najbrže raste potražnja, brže od prosječnog rasta svih ostalih profesija, i nastavit će da raste sa porastom investicija u novim, bržim tehnologijama kao i mobilnim mrežama.

Nastavni program Cisco CCNA Routing and Switching pomaže studentima da se pripreme za svoje ICT karijere i poklapa se sa svjetski priznatim Cisco CCENT i CCNA certifikatima, kojim se dodatno validiraju vještine potencijalnim poslodavcima.

Trajanje i finansiranje projekta CISCO Akademija

Stalno (od 2007. godine)

Finansiraju: Vlada Ze-Do Kantona i REZ Agencija

Opći cilj

Poboljšanje znanja unutar informatičke zajednice.

Specifični ciljevi

  1. Uravnotežen razvoj iz oblasti računalnih mrežnih tehnologija na području Bosne i Hercegovine.
  2. Uspostavljanje CISCO Akademije mrežnih tehnologija u Zenici.

Ostvareni rezultati

  • REZ Agencija, u saradnji sa Zeničko-dobojskim kantonom i Univerzitetom u Zenici, uspostavila CISCO akademiju mrežnih tehnologija u Zenici.
  • Prva generacija od 64 kandidata započela je studije u septembru 2007. godine.
  • 49 kandidata iz prve generacije uspješno okončalo obrazovanje, te su im uručene diplome i Cisco CCNA Certifikati u maju 2009. godine.
  • Omogućeno stjecanje znanja i vještina potrebnih za dizajniranje, izgradnju i održavanje manjih i srednje velikih računarskih mreža.
Vijesti iz CISCO Akademije