Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija) je u saradnji sa općinom Kakanj i organizacijom World Vision iz Zenice  organizovala trodnevnu radionicu na temu “Pokretanje vlastitog biznisa”. Glavna tema radionice  je pisanje poslovnog plana sa posebnim osvrtom na poljoprivrednu proizvodnju.

Nakon završetka  radionice svim učesnicima je određen  rok da do 25. maja tekuće godine  dostave završene svoje biznis planove, a uposlenici REZ Agencije će im biti na raspolaganju za svaku dodatnu sugestiju sve do završetka biznis plana.

Radionica u Kaknju 1

REZ i WV – Radionica u Kaknju, maj 2010.

Polaznici koji dostave završene biznis planove  automatski sudjeluju u takmičenju, a nagrade su besplatna registracija, incijalna  sredstva koja će obezbijediti općina, i plastenik za one koji su zaiteresovani za poljoprivrednu proizvodnju obezbjeđen od strane World Vision-a.

Pored  trenera iz REZ Agencije i 26 učesnika gosti radionice su bili i  direktor biroa za zapošljavanje općine Kakanj i direktor filijale mikrokreditne organizacije EKI u Kaknju. Oni su predstavili svoje aktualne programe-direktor biroa za zapošljavanje je predstavio novi program za zapošljavanje Federalnog zavoda  koji je otvoren do 28. maja 2010, a g. Faris Hadžihajdić je predstavio namjenske-povoljnije  kredite za poljoprivredu koju daje MO EKI.

Većina polaznika je nakon završetka radionice izrazila veliku  zainteresovanost da učestvuje kako  u takmičenju tako i u programu samozapošljavanja.

Na ovaj način, istaknuo je koordinator projekta g. Fadil Merdić, općina Kakanj doprinosi smanjenju nezaposlenosti i promociji poduzetništva.