POZIV pojedincima ili pravnim licima za izradu Komunikacijske strategije za potrebe projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija traži pojedince ili pravna lica za izradu Komunikacijske strategije za potrebe projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”. Projekt “TRIK” se realizira u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji finansira EU, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO).

Projekt se implementira u periodu jun 2017. – februar 2019. (ukupno 20 mjeseci). Partneri u projektu su: Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Općina Travnik, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku, firme GS-tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila.

Prijave trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz Projektnog zadatka, koji možete preuzeti ovdje.

Više informacija o projektu možete vidjeti na slijedećem linku.

Za više informacija, pošaljite mail na:

Antonela Prajninger i/ili Kenan Kesić.