REZ Agencija organizirala seminar “Mogućnosti za pokretanje proizvodnje goriva iz otpada”

Kao jednu u nizu aktivnosti koje se implementiraju u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH”, REZ Agencija je 26. septembra 2017. godine organizirala seminar u Zenici pod nazivom “Mogućnosti za pokretanje proizvodnje goriva iz otpada”.

Između ostalog, na seminaru je predstavljena i analiza “Preporuke za općine, općinska komunalna preduzeća, regionalne deponije i privatni sektor vezano za infrastrukturu i logistiku potrebnu za proizvodnju goriva iz otpada”.

Seminaru je prisustvovalo ukupno 47 učesnika.