Stvoriti povoljnije poslovno okruženje za tržište rada u općini Travnik uspostavljanjem institucionalnih i infrastrukturnih pretpostavki za povećanje samozapošljavanja i zapošljavanja među mladima.

Lokacija akcije: Općina Travnik, SBK/KSB, Regija Centralna BiH
Trajanje projekta: 20 mjeseci

Vodeći partner

REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH)

Partneri

  1. Služba za zapošljavanje SBK/KSB
  2. Općina Travnik
  3. Univerzitet “Vitez” u Travniku
  4. NVO Centar za edukaciju mladih CEM Travnik
  5. GS-tmt Travnik
  6. Nobil Nova Bila

Opći cilj projekta je: Stvoriti povoljnije poslovno okruženje za tržište rada u općini Travnik uspostavljanjem institucionalnih i infrastrukturnih pretpostavki za povećanje samozapošljavanja i zapošljavanja među mladima.

Specifični ciljevi projekta

  1. Uspostaviti institucionalnu podrške zapošljavanju mladih u općini Travnik kroz jačanje uloge lokalnog partnerstva za zapošljavanje
  2. Podržati samozapošljavanje mladih i ljudi s posebnim potrebama na području općine Travnik kroz start up program
  3. Unaprijediti poslovnu infrastukturu za pokretanje biznisa kroz uspostavljanje centra za poslovnu podršku mladima (biznis inkubatora/akceleratora za start up projekte)

Krajnji korisnici projekta su: Nezaposlene mlade osobe prvenstveno sa područja općine Travnik i općina koje gravitiraju Travniku.

REZ Agencija, kao vodeći partner, implementira projekt koji je fokusiran na institucionalnu izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Travniku koji je formalno djelomično formiran, ali ga je potrebno institucionalno izgraditi. Projekt će stvoriti instituicionalni okvir lokalnog partnerstva za zapošljavanje u općini Travnik, koji će na osnovu Strategije razvoja stvarati pretpostavke za izradu Akcionog plana zapošljavanja mladih, te time dugoročno doprinijeti participativnom planiranju aktivnih mjera zapošljavanja i razvoju ljudskih resursa.

Veoma neophodan instrument u općini Travnik za generiranje radnih mjesta je poslovna infrastruktura koja bi kroz “TRIK (Travnik Inkubator) – za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, kapacitete REZ Agencije i dostupnost javnih sredstava kroz fond za start-up preduzeća, postala modus operandi za promoviranje poduzetničkog duha kod nezaposlenih mladih sa realiziranom praksom osnivanja i vođenja biznisa. Ovakav vid integrirane podrške bi postao “dobra praksa” koja se može replicirati u drugim općinama Srednjobosanskog kantona i regije.

Više o nekim projektnim aktivnostima