MEP (Market Economic Profile) baza podataka izrađena je kao internetska (web) aplikacija i smještena je na serveru REZ Agencije. Služi za unos, praćenje i obradu podataka o socio-ekonomskim indikatorima, i, kao takva, izuzetno je korisna pri izradi općinskih i regionalnih strategija razvoja. Za prikupljanje i unos podataka nadležni su općinski/opštinski administratori MEP Baze.

Osnovna prednost ovakve baze podataka je u činjenici da se podaci unose na izvoru (općine) i predstavljaju jedinstvene vrijednosti koje zajednički koriste svi zainteresirani korisnici. Mogućnost ažuriranja ili brisanja određenog podatka ostavljena je isključivo općini na koju se podatak odnosi.

Za koordinaciju aktivnosti, administriranje i modeliranje unosa na zajedničkom nivou, zadužen je regionalni administrator u nadležnoj regionalnoj razvojnoj agenciji.

Indikatori (ukupni broj 48) koji se obrađuju u MEP bazi razvrstani su po srodnosti, u slijedećih 8 grupa:

 • Geografija
 • Prirodna bogatstva
 • Stanovništvo
 • Ljudski resursi
 • Infrastruktura
 • Ekonomija
 • Ekonomski indikatori
 • Poslovni subjekti

Pored osnovnog modula baze “Socio-ekonomski indikatori – Pregled podataka“, kreirani su i moduli “Statistika“, “Pretraga“ i “Administracija“.

Izvještavanje na temelju podataka iz MEP Baze moguće je kreiranjem ili korištenjem nekog od tri tipa izvještaja:

 • Obični tabelarni izvještaji
 • Drill – Down izvještaji
 • Dimenzionirani izvještaji

Izvještavanje je dinamičkog tipa. Korisniku je ostavljena sloboda izbora indikatora i parametara koji se uključuju u određeni izvještaj.

Skup podataka koji je moguće dobiti pri naprednim pretragama ili u izvještajima, moguće je transformirati u tri različita izlazna formata:

 • XLS – Microsoft Excel Format
 • DOC – Microsoft Word Format
 • PDF – Adobe Systems Portable Document Format

Daljnji razvoj MEP Baze podataka treba se, prije svega, odvijati u punoj ovisnosti o stvarnim mogućnostima prikupljanja podataka na općinskom nivou. U smislu kvalitativnog razvoja baze, izuzetno je važan što veći doprinos općinskih administratora, kako bi se design i sadržaj postojećih indikatora iz baze doveli do nivoa koji nudi sve korisniju i atraktivniju bazu podataka za svakodnevnu upotrebu. Također, sukladno zajednički izraženim potrebama većine korisnika baze, po potrebi bi se uvodili novi indikatori radi stvaranja što šire baze relevantnih podataka.

Link

Od 18. novembra 2015. godine – Link za externe korisnike MEP Baze:

http://77.78.202.7:8080/mep/