01.06.2017.

Sadržaj publikacije možete vidjeti ili preuzeti klikom na ikonu ispod naziva:

PREPORUKE ZA OPĆINE, OPĆINSKA KOMUNALNA PODUZEĆA,
regionalne deponije i privatni sektor vezano za infrastrukturu i logistiku potrebnu za proizvodnju goriva iz otpada

Publikacija izrađena u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH”
Juni/Lipanj 2017.

Preporuke za općine
Više o projektu “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH” pogledajte ovdje.