Poziv za dostavu zahtjeva za implementaciju aktivnosti Razvoj radne snage i veći pristup tržištima (Workforce and Higher Access to Markets Activity – WHAM)

USAID WHAM poziva aplikante da podnesu zahtjev za implementaciju aktivnosti koje su u skladu sa odredbama dokumenta
Request for Applications (RFA) WHAM-AID-168-LA-17-00001.

Grantovi će biti dodijeljeni i sprovedeni u skladu s pravilima o upravljanju granatovima pod ugovorom Agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade SAD, a prihvatljivi su vodećem implementatoru (IESC), Projektu WHAM i njihovim internim politikama upravljanja grantovima.

Osnovne informacije o pozivu:

  • Request for Applications (RFA) WHAM-AID-168-LA-17-00001
  • Workforce and Access to Higher Markets (WHAM) Activity
  • Datum objave: 23-Nov-2017
  • Rok za prijavu: 23-Nov-2018
  • Ukupna vrijednost: USD 400,000
  • Očekivani broj dodijeljenih grantova: 6
  • Najveći iznos pojedinog granta: USD 100,000

WHAM će poboljšati kapacitete malih i srednjih preduzeća iz sektora drveta, metala i tekstila sa visokim rastom, izvozom i izvozom, putem grantova usmjerenih na tri područja intervencije:

  1. Poboljšati radnu snagu u ciljanim sektorima razvijanjem partnerstava sa javnim i privatnim sektorom kako bi podijelili troškove angažiranja ili prekvalifikacije radne snage za odgovarajuće vještine;
  2. Povećati pristup tržištu podržavajući kompanije u ciljanim sektorima kako bi prepoznali i pristupili novim kupcima i tržištima. Ovo može uključivati podršku inicijativama privatnog i javnog sektora kako bi se pomoglo preduzećima u nastupu na velikim regionalnim i međunarodnim sajmovima; i,
  3. Unaprijediti kvalitet proizvoda i korištenje novih tehnologija koje se odnose na upravljanje kvalitetom i certifikaciju kroz podršku preduzećima u ciljanim sektorima za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom, nadgradnju tehnologije i sticanje neophodnih certifikata za proizvode/usluge koje zahtijevaju cilja tržišta (EU standardi i/ili drugi relevantni standardi). WHAM će pomoći korisnicima u poboljšanju kvalitete proizvoda i izgradnje kapaciteta kroz grantove koji bi trebali rezultirati novim certifikatima i poslovnim strategijama koje optimiziraju ova poboljšanja radi konkurentnosti preduzeća.

Pitanja vezana za prijavljivanje ili pitanja u vezi ovog poziva pošaljite na e-mail adresu: whamgrants@iesc.org