POZIV NA PREZENTACIJU NOVOG PROJEKTA AMERIČKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (USAID-a)

Projekt Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH (REZ) Vas ovim putem poziva na oficijalnu prezentaciju novog programa pod nazivom “Razvoj radne snage i veći pristup tržištima” (eng. Workforce and Higher Access to Markets Activity – WHAM).

Prezentacija će se održati

13. decembra 2017. godine (srijeda) u 12:00 sati u prostorijama
Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH
(Adresa: Štrosmajerova 11, 72000 Zenica)

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem telefona na +387 33 866 890 i/ili putem e-maila na abrkan@iesc.org.

Molimo da najkasnije do 11.12.2017. godine svoje učešće potvrdite slanjem e-maila na adresu: info@rez.ba