Urađen je bilten projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog otpada u industriji cementa u BiH“. Nakon klika na sliku, pogledajte koje su najznačajnije aktivnosti projekta i kako su provedene.
Bilten projekta Prerada komunalnog otpada
Više o projektu “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH” pogledajte ovdje.