U okviru projekta “Lokalni integrirani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Europska unija (EU), objavljuje se “Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za potrebnu radnu snagu u 2017. i 2018. godini”.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresiranim malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila i IT sektor) i odabranim lancima vrijednosti da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizirali i) investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, ii)</strong> programe obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage radi postizanja višeg stepena produktivnosti i kreiranja radnih mjesta, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP.

Više informacija o Pozivu, uključujući kompletan tekst Poziva i obrasce za apliciranje, dostupno je na slijedećoj stranici UNDP LIR Projekta.