U Olovu je 11.04.2018. godine održana treća biznis klinika u okviru projekta AgMENTOR.

Cilj ove biznis klinike bio je omogućiti proizvođačima i prerađivačima iz poljoprivrednog sektora savjetovanje iz oblasti marketinga i brendiranja, internet prodaje, uvođenja standarda i proizvodnje mlijeka i proizvoda od mlijeka.

Na trećoj, od ukupno četiri planirane biznis klinike, prisustvovalo je 27 predstavnika agrobiznisa (firmi, zadruga, gazdinstava i poljoprivrednih udruženja) iz Olova i okoline, koji su kroz direktne upite savjetnicima iz navedenih oblasti mogli dobiti konkretne odgovore, ali i prijedloge za buduće uspješno poslovanje.

Klinika je bila koncipirana iz dva dijela. Na prvom, plenarnom dijelu, eksperti iz navedenih oblasti su imali priliku da prisutnim agrobiznisima predstave sebe i oblast svoje ekspertize, te da prođu kroz teme od zajedničkog interesa. U drugom dijelu klinike eksperti su dobili odvojene lokacije za direktno savjetovanje sa manjim grupama agrobiznisa ili “jedan-na-jedan” savjetovanje. Grupe su formirane na osnovu interesa samih učesnika za specifična područja ekspertize. Dodatno, zainteresovani subjekti su aplicirali za dodatna savjetovanja iz navedenih oblasti ekspertize.

Biznis klinika je jedna u nizu aktivnosti USAID/Sweden FARMA II Projekta koje se realiziraju s ciljem poboljšanja tržišnih mogućnosti i veza za proizvođače i prerađivače iz poljoprivredno-prehrambene industrije. Implementatori ove aktivnosti su Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija i Udruženje građana “Nešto više“.