Udruženje građana “Nešto više” (partner REZ Agencije u projektu AgMENTOR) objavilo je poziv pod nazivom:

Poziv studentikinjama i nezaposlenim ženama sa završenim fakultetom
za prijavu na stručnu praksu (Internship) u preduzećima po vlastitom izboru

Udruženje implementira projekat “Praktično radno iskustvo za žene sa završenim fakultetom” koji je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u okviru programa “Osnaživanje žena”. Cilj projekta je ojačati i ažurirati stečeno teoretsko znanje nezaposlenih žena (od 23 do 35 godina starosti) sa univerzitetskom diplomom a bez prethodnog radnog iskustva u struci u za koju su stekle zvanje kroz praktično radno iskustvo u cilju povećanja njihove zapošljivosti j ojačavanja njiihove pozicije na tržištu rada.

Kompletnu informaciju pogledajte na slijedećem linku.