U suradnji s projektom FARMA (Fostering Agricultural Markets Activity), REZ Agencija je 17. aprila 2013. godine organizirala, peti po redu, seminar namijenjen proizvođačima i prerađivačima mlijeka.

Ovaj put, seminar je upriličen za poljoprivrednike sa područja općine Kakanj, a obuhvatao je slijedeće teme:

  • Reprodukcija i oboljenja muznih krava
  • Spremanje silaže i sjenaže/balansiranje obroka
  • Standardi u proizvodnji mlijeka – higijena muže i pravilnik
  • Nitratna direktiva
  • Vođenje finansijske evidencije na farmama
  • Ostala evidencija na farmama (osnove GAP-a)

Cilj ove obuke je da se poboljša profitabilnost i dostignu EU standardi u proizvodnji mlijeka. Predavanja, uz brojne primjere iz prakse, održali su stručnjaci za poljoprivredu i finansije angažirani u okviru projekta FARMA: g. Midhat Glavić, g-dja Aleksandra Budiša i g-đa Esma Mustajbašić, te profesor Dragutin Matarugić sa Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke.

Seminar je organiziran u suradnji sa općinom Kakanj, a prisustvovalo mu je 11 proizođača mlijeka, te predstavnici općine Kakanj. Učesnicima na seminaru je podijeljena brošura “Alfatoksin – razumijevanje i prevencija”, koja je urađena u okviru projekta FARMA.