Ukoliko ste poduzetni i inovativni, prepoznajete mogućnosti i prilike za razvoj novih proizvoda, usluga ili unaprjeđenje postojećih procesa, kojima možete unaprijediti svoje poslovanje ili omogućiti pristup širim društvenim skupinama, onda Challenge fond predstavlja pravog partnera za saradnju i podršku u realizaciji vaših inovativnih ideja.

Iznosi sredstava iz Challenge fonda koji mogu biti dodjeljeni prihvatljivim korisnicima:

  • za Startupe koji su registrirani najmanje 6 mjeseci i ne starije od 2 godine do dana objave ovog poziva (07.11.2018. godine), maksimalni iznos granta je 10.000 EUR
  • za privredne/poslovne subjekte starije od 24 mjeseca, maksimalni iznos granta je 30.000 EUR

Aplikanti moraju obezbjediti minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati duže od 12 mjeseci.

Integralni tekst poziva pogledajte na web stranici Challenge fonda.