Kada su Enisa Mahmutović i Amela Perenda, mlade i visokoobrazovane djevojke svoju poslovnu ideju prijavile na Prvi javni poziv u okviru projekta TRIK u aprilu ove godine nisu mogle ni sanjati da će ubrzo nakon toga ideja prerasti u realnost i postati njihova svakodnevnica.

Rekontiva – poslovna ideja o pružanju knjigovodstveno-računovodstvenih usluga je u prostorijama BeeZone biznis inkubatora u Travniku uz dodatnu edukaciju podržana je sa 10.000 KM i ove dvije mlade poduzetnice su na putu da postanu prepoznatljiv brend u oblasti finansija u svojoj zajednici.

“Prepoznale smo projekt TRIK – za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu kao savršenu priliku za prezentaciju naše poslovne ideje. Također, dobile smo i priliku da prvi put kroz razgovore sa stručnim konsultantima saznamo da li naša ideja može dovesti do uspjeha buduće kompanije. Rekontiva i naše djelovanje danas su dokaz da ideje i hrabrost uz znanje i umijeće dovode do uspjeha”, rekla je Enisa.

“Smatramo da je ovo veliki početak ili veliko osnaživanje, kako nas, tako i naše lokalne zajednice. Mi želimo biti najbolji u pružanju usluga i savjeta. I ne samo to – želimo rasti, upošljavati mlade ljude koji vole ovaj posao! Želimo pružiti našim klijentima dodatne vrijednosti, ali i potpuni poslovni ugođaj”, dodala je Amela.

Osnivanjem kompanije “Rekontiva” u Travniku, ove dvije mlade poduzetnice su se već pozicionirale u području pružanja knjigovodstvenih usluga, usluga ovjere finansijskih izvještaja, usluga revizije, usluga poslovnog savjetovanja, te pomoći kod pokretanja biznisa i pomoći pri izradi investicionih projekata.

U narednom periodu i druge poslovne ideje koje su podržane kroz ovaj projekt će biti i pravno osnovane, što će smanjiti nezaposlenost i poslati univerzalnu poruku svim mladim i kreativnim ljudima u BiH da ne treba odustajati od svoje ideje, nego razmišljati o samoosnaživanju i samozapošljavanju.

Upravo kroz podršku procesu samozapošljavanja i ohrabrivanje otvorenog dijaloga ključnih relevantnih aktera na lokalnom nivou, Evropska unija i Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini žele da doprinesu kreiranju posticajnog okruženja za zapošljavanje, koje uvažava lokalne specifičnosti i koristi sve raspoložive resurse u tom pravcu. Osnivanjem lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH i mladim ljudima se pruža prilika da u potpunosti iskoriste svoje potencijale, ekonomski jačaju i grade lokalne zajednice u kojima žive te time doprinose razvoju prostoru i okruženja u kojem žive i žele nastaviti da žive.


Vodeći partner u projektu “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu” je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila.

Ovaj projekt se implementira u okviru krovnog projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).


Više informacija o projektu “TRIK” možete vidjeti na slijedećem linku.