U petak 2.11.2018. godine NALED je u Beogradu organizirao obuku za kandidate za BFC SEE verifikatore. Radi se o još jednoj aktivnosti u okviru Regionalnog programa certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi (Business Friendly Certificate – South East Europe).

Sve BFC SEE mreže uključene u program iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore su kandidirale osobe za verifikatore na ovoj regionalnoj obuci.

U okviru obuke je predstavljen proces sprovođenja certifikacije općina i gradova po najnovijoj Ediciji III BFC SEE standarda. Nakon toga, kandidatima su detaljno predstavljeni svih 10 kriterija i 67 potkriterija prema kojima se u ovom procesu ocjenjuju općine i gradovi. Takođe, predstavljena je i primjena BFC SEE softvera kao alata za automatizaciju procesa certifikacije.

On line testiranje svih kandidata iz regije će biti organizirano do kraja ovog mjeseca nakon čega će certificirani verifikatori biti uključeni u sam proces.

Uloga verifikatora u procesu je veoma bitna, jer se radi o osobama koje u okviru formiranih verifikacionih komisija verificiraju evaluacione izvještaje i daju konačnu ocjenu općinama i gradovima. Mogu biti uključeni u verifikacionu komisiju unutar svoje BFC SEE mreže te u ostalim BFC SEE mrežama.

BFC SEE mreža Federacije BiH ima ukupno 5 kandidata za verifikatore.