SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA, 4. maj 2011. godine – Predstavnici vlasti, akademske zajednice i privrednih subjekata okupit će se u Sarajevu, 12. i 13. maja 2011. godine na konferenciji pod nazivom „Ravnopravnost spolova u ekonomskom rastu“ kako bi raspravljali i radili na podizanju svijesti o jednakosti spolova u ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini.

Konferenciju finansira i organizira USAID-Sida FIRMA projekat u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH i Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH.

Osnovna svrha ovog skupa je povezivanje pitanja ravnopravnosti spolova i ekonomskog rasta, a sve u cilju davanja preporuka za konkretne akcije te izmjenu i implementaciju politika i zakona u BiH.

Konferencija počinje uvodnim obraćanjima u četvrtak, 12. maja u 13:00 sati, a završava se u petak, 13. maja u 14:00 sati u hotelu Bristol.

Za više informacija kontaktirajte:
Jasenku Kratović, USAID-Sida FIRMA projekat, jkratovic@firmaproject.ba,061 347961
Maidu Ćehajić, Agencija za ravnopravnost spolova, m.cehajic@arsbih.gov.ba,033 209 761