Program transnacionalne (međudržavne) suradnje South East Europe (SEE) objavio je Treći poziv za podnošenje projektnih prijedloga. Za učešće u Programu, partnerstvo je obavezno.

Poziv je namijenjen neprofitnim pravnim osobama/licima, odnosno organizacijama kao što su:

  • Udruženja (NVO, sindikalne organizacije, udruženja poslodavaca, poslovna udruženja, i sl.)
  • Institucije (iz javnog sektora, obrazovne i istraživačke institucije, i sl.)
  • Zaklade (fondacije)
  • Trgovačke komore, obrtničke/zanatske komore, zavodi za zapošljavanje
  • Kantoni, općine/gradovi i distrikti
  • Regionalne razvojne agencije, poslovni inkubatori, centri za razvoj poduzetništva, instituti i druge institucije za podršku poslovanju
  • Međunarodne među-vladine organizacije

Rok za podnošenje Expression of Interest dokumenta je 17.06.2011 (18:00 pm Central European time).

Više informacija o Pozivu moguće je vidjeti na stranici Programa:www.southeast-europe.net

Za download dokumenata (iz sekcije “Downloads – Third call“) morate se prethodno registrirati.