Obavještavamo zainteresirane da REZ Agencija u zadnje vrijeme ima tehničkih problema s dotrajalom telefonskom centralom, pa su sve telefonske linije koje su bile u upotrebi – trenutno neoperativne. Molimo vas da bilo kakvu komunikaciju sa agencijom preusmjerite na slanje e-mail poruka.

Zajednička e-mail adresa REZ Agencije je info@rez.ba, a pojedinačne e-mail adrese osoblja raspoložive su na web stranici agencije www.rez.ba i to u sekciji O nama – Struktura Agencije.

Aktivnosti na uspostavljanju nove centrale su u tijeku, a o njihovom dovršetku, odnosno ponovnom uspostavljanju mogućnosti za kontaktiranje agencije putem telefona, informacija će biti objavljena na ovom istom mjestu.

REZ Agencija izražava žaljenje i izvinjava se svima koji su eventualno imali problema u telefonskoj komunikaciji sa osobljem agencije.