U petak, 19. decembra 2014. godine u Zenici je okončan trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u suradnji s Vladom Zeničko-dobojskog kantona.

Edukacija je bila namijenjena uposlenicima Ministarstava ZDK, kantonalnih uprava i službi koje su zainteresirane za apliciranje na EU fondove i fondove drugih međunarodnih i domaćih donatora i koje se u svom radu susreću ili će se susretati sa pripremom ili realizacijom različitih projekata. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa
  • Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
  • Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata (Priručnik za aplikante, Pador baza)
  • EU aplikacija – pisanje prijedloga projekta
  • Budžet projekta
  • Implementacija, monitoring i evaluacija odobrenih projekata
  • Informacije o IPA i drugim aktuelnim EU fondovima.

Tokom ove trodnevne radionice učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Seminaru su prisustvovali predstavnici nekoliko ministarstava ZDK, Stručne službe Vlade ZDK, Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte, Kantonalne uprave za šumarstvo, Pedagoškog zavoda i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, njih ukupno 23.