Obavještavamo zainteresirane da su tehnički problemi otklonjeni, odnosno da su od 1.2.2015. godine re-aktivirane telefonske linije:

Telefoni (centrala):
+ 387 32 462 161
+ 387 32 462 162
+ 387 32 441 231
+ 387 32 441 232

Fax:
+ 387 32 441 230