REZ Agencija učestvovala je na desetoj jubilarnoj manifestaciji “Otvoreni dani gradova i regija Europe”, koja je održana od 08. do 12.oktobra 2012. godine u Briselu.

Posjeta Briselu i učešće na “Open Days 2012” realizirana je u sklopu aktivnosti GIZ projekta “Jačanje lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini”, a u svjetlu priprema budućeg programa “Jačanje lokalne samouprave i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini”, kojeg GIZ namjerava implementirati od početka 2013. godine.

Delegaciju su sačinjavali Regionalna razvojna agencija za regiju Centraln BiH (REZ Agencija), Federalno ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu suradnju Republike Srpske, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, te Republička agencija za MSP RS-a. REZ je na otvorenim danima učestvovao u nizu okruglih stolova i seminara na temu prekogramične saradnje i lokalnog razvoja.