REZ Agencija je, u saradnji sa općinom Travnik, održala trodnevni seminar na temu “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU“. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom –