Sigurnost upravljanja otpadom i mogućnosti njegovog korištenja u energetske svrhe bili su glavna tema konferencije o upravljanju otpadom održane 09.11.2016. godine u Sarajevu, u okviru 3. RENEXPO sajma o energetskoj efikasnosti na Zapadnom Balkanu.

U okviru konferencije predstavljen je i projekt “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji BiH” koji zajednički realizuju Tvornica cementa Kakanj (TCK) i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – program develoPPP u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Zenici i Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH (REZ).

Više o projektu “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH” pogledajte ovdje.