P O Z I V N I C A

S ciljem unapređenja razmjene iskustava između njemačkih i bosanskohercegovačkih stručnjaka i firmi, te uspostavljanja novih poslovnih kontakata, Predstavništvo njemačke privrede organizuje

konferenciju

Mašine i oprema za drvnu / drvoprerađivačku i industriju namještaja

koji će se održati

u četvrtak, 10.11.2016. s početkom u 9:00 sati

u hotelu “Radon Plaza”, Džemala Bijedića 185, Sarajevo

Konferencija se održava u sklopu programa “Otvaranje novih tržišta za mala i srednja preduzeća 2016” po nalogu Ministarstva privrede i energije SR Njemačke, koji sprovodi njemačka kompanija em&s GmbH u saradnji sa Predstavništvom njemačke privrede u BiH.

Konferencija će se održati na njemačkom i lokalnom jeziku uz simultani prijevod. Učešće na konferenciji je besplatno uz prethodnu prijavu.

U sklopu konferencije postoji mogućnost vođenja individualnih poslovnih razgovora sa njemačkim firmama. U prilogu su Program konferencije i prijavni obrazac za konferenciju sa kratkim profilima firmi.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na konferenciji i/ili individualnim razgovorima sa njemačkim firmama, molimo Vas prijavni obrazac pošaljete najkasnije do 07.11.2016. e-mailom na info@ahk.ba ili putem faksa na 033 295 920. (Amra Šurković). Broj učesnika je ograničen.