BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

objavljuje

JAVNI POZIV
jedinicama lokalne samouprave iz Federacije BiH
za učešće u regionalnom programu
Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem
u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE)

Program Certifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi / Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava koji se provodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. Program je namijenjen općinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni da unaprijede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Javni poziv je otvoren od 14.11. do 14.12.2016. godine za sve jedinice lokalne samouprave na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine koje imaju kapacitet za uspostavljanje kvalitetnog ambijenta za poslovanje.

Općine i gradovi koji se uključe u program dobijaju regionalni rang konkurentnosti prema ocjeni kvaliteta usluga koje pružaju investitorima i privrednicima, konkretne smjernice za unapređenje poslovanja, kao i priliku da učestvuju u regionalnoj razmjeni najboljih praksi. Certificirane općine i gradovi se pozicioniraju kao najnapredniji u regiji i kvalifikuju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.

U toku perioda objave Javnog poziva BFC Mreža Federacije BiH planira organizaciju Info dana za sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. O ovom događaju ćemo blagovremeno objaviti informaciju.

U prilogu Poziva se nalazi prijavna dokumentacija:

Prijavni obrazac za pristupanje Regionalnom programu certifikacije gradova/općina sa povoljnim poslovnim okruženjem

i

Upitnik – preliminarna procjena ispunjenosti kriterija BFC SEE certifikacije –

koju trebate popunjenu dostaviti e-mailom na adresu admir@redah.ba ili putem fax-a 036/557-211