U općinama Žepče i Tešanj je 23. januara 2018. godine održan je Info dan za preduzeća iz navedenih općina koja su pokazala interes za apliciranje u okviru projekta “Partneri za lokalni ekonomski razvoj: Razvojna partnerstva sa privatnim sektorom”.

Projekt je regionalni  i implementira se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori na području općina koje imaju BFC certifikat,  realiziraju ga Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ  i BFC mreža za  JI Evropu, a finansira  Njemačko Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj  (BMZ)  u okviru svog programa develoPPP.

Cilj projekta je razvojna saradnja između privatnog i javnog sektora (u ovom slučaju javni partner je GIZ, odnosno Njemačko Savezno ministarstvo), tj. razvoj i implementacija  projekata koji će imati dugoročni razvojni efekat u partnerskim zemljama.

Kompanijama je ukratko prezentiran proces BFC SEE certifikacije općina i gradova kao kontekst u okviru kojeg je omogućeno korištenje sredstava iz develoPPP programa. Nakon toga su detaljno prezentirane informacije o samom programu i kriteriji za uspostavljanje razvojnog partnerstva, tj. kriteriji koje trebaju ispunjavati kompanije koje žele sudjelovati u ovom programu, te su navedeni primjeri ovakvih projekta koji su realizirani u BiH, Srbiji i svijetu.

Prezentaciju su održali lokalni eksperti iz regionalnih razvojnih agencija REZ i REDAH, a organizatori su bili agencija RAŽ Žepče i Općina Tešanj.