Predstavnici BFC SEE mreže FBiH – Regionalnih razvojnih agencija za regije Centralna BiH (REZ Agencija) i Hercegovina (REDAH Agencija) su 10.januara 2018. godine u prostorijama Impulsnog kreativnog centra Agencije ZEDA održali prezentaciju pod nazivom “Interakcija javnog i privatnog sektora kroz razvojna partnerstva u BFC SEE općinama i gradovima“.

Prezentaciju su organizirali Grad Zenica i zenička razvojna agencija ZEDA za zeničke privrednike.

Više detalja na stranici Agencije ZEDA.