Program Demo Environment, koji finansira Švedska agencija za razvojnu saradnju (Sida), traži aplikacije za program jačanja partnerstava i istraživanja novih tržišnih prilika za svoju tehnologiju ili poslovni model.

Područja u fokusu zanimanja

 • Adaptacija/ublažavanje klimatskih promjena
 • Usluge ekosistema
 • Obnovljiva energija
 • Voda i sanitacija
 • Urbani razvoj

Maksimalni iznos za koji je moguće podnijeti zahtjev iznosi 350.000 kruna (oko 70.000 KM).

Aplikanti moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Glavni aplikant mora biti firma ili organizacija sa sjedištem izvan jedne od 14 prihvatljivih zemalja, a njegova partnerska organizacija (potencijalni kupac) mora biti registrirana u zemlji projekta.
 • Partneri moraju potpisati Memorandum o razumijevanju ili sličan dokument prije podnošenja zahtjeva.
 • Kao preduvjet, preduzeća ili privatne organizacije koje se prijavljuju i njihovi partneri trebaju imati najmanje 3 zaposlenika i iskustvo od oko 3 godine.
 • Posebno se potiču prijave malih i srednjih poduzeća.
 • Oba partnera moraju pokazati finansijsku podobnost i imati odgovarajući godišnji obrt.

Niti jedna organizacija, privatna ili javna, ne ispunjava uvjete za grant ako je uključena u bilo koju od slijedećih aktivnosti:

 • Proizvodnja oružja i/ili njihovih dijelova
 • Industrija duhana
 • Industrija alkohola

Zemlje koje su prihvatljive za grant sredstva:

 • Afrika: Kenija, Mozambik, Tanzanija, Zambija
 • Azija: Bangladeš, Kambodža
 • Latinska Amerika: Bolivija, Kolumbija, Gvatemala
 • Zapadni Balkan: Bosna i Hercegovina, Srbija
 • Istočna Europa: Gruzija, Moldavija, Ukrajina

Više o pozivu i načinu apliciranja dostupno je na slijedećem linku.