Od 24.-26. januara 2011. godine u prostorijama hotela Kalifornija u Žepču  održana je radionica/trening na temu ˝Pisanje poslovnog plana i kreditnih aplikacija˝ za individualne farmere i male farme. Radionica je organizovana od strane REZ Agencije u saradnji sa RAŽ (Lokalna razvojna agencija Žepče), a  uz sufinansiranje od strane USAID-Sida  FARMA projekta.

Trening je imao za cilj da se individualni farmeri i male farme osposobe za izradu poslovne dokumentacije i aplikacija na kreditne linije i grantove za podsticaj poljoprivrede i malog preduzetništva, te na taj način budu u stanju da samostalno dođu do povoljnijih finansijskih sredstava za poslovanje i razvoj.

Pored teoretskog dijela na radionici su prezentirani i praktični primjeri, te su učesnici uz asistenciju stručnih predavača uradili sopstvene poslovne planove koji će u budućnosti biti solidna osnova za pribavljanje finansijskih sredstava.

Za 20 učesnika, koliko ih je pohađalo radionicu, su pripremljeni Vodič za pisanje poslovnog plana i Radna bilježnica, te dodatni materijali na CD-u sa primjerima poslovih planova, korisnim knjigama iz oblasti poljoprivrede i pregledom poticaja i kredita namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima. Na kraju radionice polaznicima su dodjeljeni prigodni certifikati kojima se potvrđuje prisustvo i učešće na treningu.