Od 20.-22. decembra u prostorijama hotela HEKO u Bugojnu je održana radionica/trening na temu “Pisanje poslovnog plana i kreditnih aplikacija” za individualne farmere i male farme sa područja Srednjobosanskog kantona. Radionica je organizovana od strane REZ Agencije u saradnji sa NUPP (Nezavisno udruženje poljoprivrednih proizvođača Gornjevrbaske regije) Bugojno, a uz sufinansiranje USAID/Sida FARMA projekta.

Trening je imao za cilj da se individualni farmeri i male farme osposobe za izradu poslovne dokumentacije i aplikacija na kreditne linije i grantove za podsticaj poljoprivrede i malog preduzetništva, te na taj način budu u stanju da samostalno dođu do povoljnijih finansijskih sredstava za poslovanje i razvoj.
Pored teoretskog dijela na radionici su prezentirani i praktični primjeri, te su učesnici uz asistenciju stručnih predavača uradili sopstvene poslovne planove koji će u budućnosti biti solidna osnova za pribavljanje finansijskih sredstava.

Za 23 učesnika, koliko ih je pohađalo radionicu, su pripremljeni Vodič za pisanje poslovnog plana i Radna bilježnica, te dodatni materijali na CD-u sa primjerima poslovih planova, korisnim knjigama iz oblasti poljoprivrede i pregledom poticaja i kredita namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima. Na kraju radionice polaznicima su dodjeljeni prigodni certifikati kojima se potvrđuje prisustvo i učešće na treningu