Izazovi okolišne dozvole tema je info radionice koja se održala 27.01.2011. godine u Jelahu (Tešanj) za preduzeća sa područja općina Tešanj i Usora. Radionici su prisustvovala preduzeća većinom iz matalnog sektora, ali i nekoliko preduzeća iz drvnoprerađivačkog sektora, te jedna iz hemijskog.

Predavači na radionici  su bili g. Mladen Rudež, pomoćnik Federalnog ministra za  okoliš i turizam, i gđa Suada Numić, stručni suradnik za okoliš, koji su detaljno objasnili značaj okolišne dozvole kao novi pravni akt koje je obavezujući instrument, te  predstavlja prekretnicu i izazov u načinu poslovanja preduzeća.

Radionica je protekla u interaktivnom radu, uz mnoštvo pitanja sudionika na koja su predavači, obzirom na svoju stručnost i poznavanje materije,  odmah dali odgovore kao i mnoštvo informacija koje su potrebne u postupku dobijanja okolišne dozvole

Radionica je organizovana od strane REZ Agencije uz podršku FIRMA projekta kojeg u Bosni i Hercegovini finansiraju američka organizacija USAID i Švedska Sida.