U Žepču je 21.03.2017. godine održana promocija projekta “Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Žepče” koji implementira Razvojna agencija Žepče u saradnji s Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH (REZ Agencijom) i projektom MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske.

MarketMakers

Projekt je zasnovan na jačanju kapaciteta OSS Žepče koji će na taj način učvrstiti svoju ulogu facilitatora za investitore i lidera u podizanju svijesti o važnosti sektora poslovnih usluga na području Općine Žepče. Također, cilj je da podrže inicijative mladih sa područja Općine Žepče, a koje se odnose na pokretanje aktivnosti u sektoru poslovnih usluga.

Sektor poslovnih usluga ima najveći potencijal za mlade da u potpunosti iskoriste svoje talente, vještine i bolje razumijevanje modernog tržišta, trendova i alata. Poslovne usluge imaju potencijal da povećaju broj start-up preduzeća za mlade koji su u stanju da brzo usvoje i implementiraju najnovije svjetske trendove. Na ovaj način mladi dobijaju priliku da sami sebi kreiraju radno mjesto.