Finalna konferencija projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu” održana je 14. februara 2019. godine u prostorijama poslovnog inkubatora “BeeZone” u Travniku. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta “TRIK” kojega je implementiralo Lokalno partnerstvo za zapošljavanje općine Travnik, a nosilac projekta je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija.

Kroz aktivnosti projekta “TRIK” u Travniku su osnovani poslovni inkubator i coworking prostor “BeeZone”, uspostavljen je Fond za podršku samozapošljavanju kao nova aktivna mjera zapošljavanja i program poduzetničke edukacije na području općine Travnik.

Poslovni inkubator “BeeZone” pomaže mladim poduzetnicima u razvijanju poslovnih ideja i stvaranju novih poslova kroz finansijsku podršku, osiguravanje okruženja za razvijanje posla, pristupima mentorstvu i investitorima, kao i pružanje podrške u marketinškim aktivnostima.

U proteklih 20 mjeseci je 150 mladih osoba prošlo poslovne edukacije i motivacione radionice radi povećanja zapošljivosti, osnovano je 12 novih firmi sa 14 zaposlenih, realizirana obuka članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i izrađen je Akcioni plan zapošljavanja općine Travnik. Organiziran je i prvi Sajam ideja za učenike srednjih škola, studente i mlade koji se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje, kao vid motivacije da razvijaju svoje poslovne ideje i koriste prilike za samozapošljavanje koje im se pružaju u njihovom okruženju.


Vodeći partner u projektu “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu” je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Travnik je jedno od 19 uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).


Više informacija o projektu “TRIK” možete vidjeti na slijedećem linku.