Predstavnici entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti, javnih ustanova sa entitetskog i kantonalnog nivoa, obrazovnih institucija, Regionalne razvojne agencije REZ iz Zenice, međunarodnih organizacija i poslodavaca potpisali su u utorak (11.12.2012. godine) u Travniku Memorandum o razumijevanju u implementaciji projekta ”Stručno osposobljavanje i zapošljavanje 600 šivača autopresvlaka za potrebe Društva ‘Prevent Travnik’ d.o.o.“

Čin potpisivanja “Memoranduma o razumijevanju” okupio je predstavnike različitih nivoa vlasti, predstavnike iz javnog i privatnog sektora sa entitetskog i kantonalnog nivoa, te deset međunarodnih organizacija, koji su svojim potpisom na “Memorandum o razumijevanju“ otpočeli realizaciju projekta kojim će se stvoriti uslovi za bolju zapošljivost nezaposlenih lica sa područja Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna, registriranih na birou za zapošljavanje, efikasnost funkcioniranja tržišta rada, jačanja institucionalnih kapaciteta i povezivanja svijeta rada i svijeta obrazovanja kroz stručno osposobljavanje i zapošljavanje 600 nezaposlenih lica.

Zainteresirane strane su se, uz tehničku podršku USAID-Sida FIRMA Projekta, dogovorile da pristupe rješavanju problema uočenih na lokalnom tržištu rada putem educiranja i zapošljavanja nezaposlenih lica kroz neformalno i formalno obrazovanje, a prema iskazanim potrebama lokalnog preduzeća “Prevent Travnik” d.o.o. Travnik.

Preduzeće “Prevent BH” je u sklopu svojih razvojnih planova i povećanja proizvodnih kapaciteta iskazalo potrebu za otvaranjem novih 600 radnih mjesta u sektoru automobilske industrije. S obzirom da je na prostoru Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna uočen disbalans u između ponude i potražnje za radnom snagom i njihovim vještinama i kompetencijama, te da je Prevent je iskazao potrebe za zapošljavanjem određenog broja lica koja posjeduju vještine i kompetencije za šivanje auto presvlaka, zainteresirane strane dogovorile su se da će pitanje disbalansa rješavati putem unaprjeđenja saradnje nadležnih institucija koja će voditi do efikasnijeg utroška sredstava iz javnih fondova namijenjenih za obrazovanje i obuku i mjere zapošljavanja.

Imajući to u vidu, zainteresirane strane su se dogovorile da za potrebe lokalnog preduzeća “Prevent Travnik” d.o.o. Travnik“, preko implementatora Regionalna ekonomska zajednica – REZ d.o.o. Zenica, realiziraju program stručnog osposobljavanja za nezaposlena lica u zvanje “Šivač autopresvlaka“ putem kojeg bi se zaposlilo do 600 novih radnika. Ovaj sporazum predstavlja okvir za sistematičniju saradnju između zainteresiranih strana iz svijeta obrazovanja i svijeta rada koji treba da stvori uslove i otvori mogućnosti za njegovo repliciranje u budućnosti.