U okviru programa Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine (LGFBiH) 20. decembra 2012. godine u Sarajevu je potpisan sporazum o sufinansiranju lokalnog projekta koji će se provoditi u općini Novi Travnik. Ukupna vrijednost projekta je 63.820 KM, od čega LGFBIH i općina učestvuju sa 54.620 KM, a REZ Agencija sa 9.200 KM.

Projekt odabran za finansiranje proizilazi iz općinskog gender akcionog plana i nosi naziv “Razvoj plasteničke proizvodnje u ruralnim područjima općine Novi Travnik”, a ima za cilj ekonomsko osnaživanje žena, tj. promociju ekonomske samostalnosti žena kroz samozapošljavanje u poljoprivredi.

Ciljna grupa projekta su žene iz ruralnih područja općine Novi Travnik, za koje će biti organizirani seminari iz poljoprivredne proizvodnje u plastenicima i iz osnova poslovanja. Prema utvrđenim kriterijima bit će odabrano devet žena kojima će biti donirani plastenici, te sadni i zaštitni materijal za proizvodnju povrća. Ovim projektom nastoji se ublažiti jako visoka stopa nezaposlenosti u općini Novi Travnik.

Implementator projekta je REZ Agencija, a implementacija počinje u januaru 2013.godine.