U prostorijama OPZ “Zlatna kap” Jelah – Tešanj organizirano je 05. i 06. decembra 2012. godine predavanje o proizvodnji polutvrdog i mekog sira, prvenstveno feta sireva i sireva sa začinima. Tokom obuke proizvođači sira su imali priliku da se kroz praktičan rad upoznaju sa novim receptima, kao i savremenim tehnologijama u proizvodnji sira i ponude tržištu nove vrste sireva. Ovo je veoma značajno imajući u vidu činjenicu da Bosna i Hercegovina uvozi velike količine sira, pa je jedan od ciljeva ove radionice bio razvoj domaće proizvodnje i supstitucija uvoza. Predavač je bila g-đa Majda Tumpej, tehnolog za proizvodnju sira iz Ptuja, Slovenija.

U obuci je učestvovalo 11 proizvođača mlijeka koji žele na svojim farmama napraviti male sirane i predstavnika malih sirana koji žele unaprijediti proizvodnju sira, pretežno sa područja regije Centralna Bosna i Hercegovina.

Predavanje je organizirala REZ Agencija u saradnji sa USAID/Sida FARMA projektom koji je obezbijedio predavača iz Slovenije, te Udruženjem proizvođača sira u BiH i Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.