REZ Agencija i Ministarstvo privrede SBK/KSB su dana 27.12.2012. godine potpisali sporazum o uspostavljanju Fonda za uvođenje međunarodno priznatih standarda kvaliteta. Cilj je da se pomogne preduzećima iz SBK/KSB da postignu potreban kvalitet proizvodnje, kako bi povećali izvoz i postigli veći uspjeh na domaćem tržištu kroz pripremu i certificiranje sistema upravljanja kvalitetom.

Sredstva za Fond su namjenski obezbijeđena od strane REZ Agencije putem projekta odobrenog od strane Norveške ambasade (Raise-up standards) i USAID/Sida FIRMA projekta, te Ministarstva privrede SBK/KSB u ukupnom iznosu od 80.000 KM.

Obzirom da se zahtjevi za uvođenjem standarda kvalitete i sigurnosti stalno unapređuju na međunarodnom nivou, kao uslov za slobodnu međunarodnu trgovinu robama, postoji kontinuirana potreba za podrškom izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u ovoj oblasti.

Također, imajući u vidu nedovoljnu razvijenost industrije u SBK/KSB, te dinamičan razvoj u određenim oblastima proizvodnje, neophodno je u cilju podrške razvoju izvoza obezbijediti kontinuiran i dugoročan sistem podrške u uvođenju standarda kvalitete i sigurnosti. Uspostavljanjem Fond-a i dugoročnih programa za podršku u ovoj oblasti ostvariće se značajan uticaj na konkurentnost i sposobnost firmi sa područja SBK/KSB da izvoze.

Projekt će se implementirati tokom 2013. godine.