REZ Agencija u GOLD Projektu unapređenja lokalnog razvoja

Projekt unapređenja lokalnog razvoja GOLD koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju Sida, nastoji pružiti podršku partnerskim općinama u ostvarivanju ekonomskog rasta i razvojnih ciljeva.

Sačinjen je Sporazum o partnerstvu radi poboljšanja i jačanja kapaciteta ljudskih resursa, a time i konkurentnosti poslovnih subjekata na području Zeničko-dobojskog kantona, stvaranje uslova za zapošljavanje nezaposlenih lica sa tog područja registrovanih na Birou za zapošljavanje, radi bolje efikasnosti funkcionisanja tržišta rada, jačanja institucionalnih kapaciteta i povezivanja oblasti rada i oblasti obrazovanja.

Sporazume o partnerstvu u implementaciji USAID Sida GOLD projekta – Stručno osposobljavanje i zapošljavanje radnika za potrebe četiri firme, pored REZ Agencije, potpisali su i Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Općine Olovo, Visoko, Maglaj i Zavidovići, Federalni zavod za zapošljavanje i firme “Alma Ras” d.o.o. iz Olova, “Company D&U” d.o.o. iz Visokog, “HM Promet” d.o.o. iz Maglaja i “ZIKO” d.o.o. iz Zavidovića, te USAID Bosna i Hercegovina.

Zainteresirane strane su se dogovorili da za potrebe navedenih firmi, preko implementatora Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BIH – REZ, realiziraju program stručnog osposobljavanja, odnosno pripreme za rad nezaposlenih lica za profil tekstilni šivač/krojač/obućar na osnovu kojeg bi se zaposlilo ukupno 700 novih radnika. Do sada su u cjelosti realizirana tri programa kroz koje je firma “Company D&U” d.o.o. iz Visokog zaposlila 63 osobe (od planiranih 60), “Alma Ras” d.o.o. iz Olova 71 osobu (od planiranih 70) i “ZIKO” d.o.o. iz Zavidovića 150 osoba (od planiranih 120). Program u firmi “HM Promet” d.o.o. iz Maglaja je još u procesu, a do sada su zaposlili preko 100 osoba.

Ovi Sporazum predstavljaju okvir za sistematičnu saradnju između zainteresiranih strana iz oblasti rada i oblasti obrazovanja koji treba stvoriti uslove i otvoriti mogućnosti za njihovo repliciranje u budućnosti.