Poštovani,

Ovim putem želimo da se iskreno zahvalimo REZ agenciji i njenim uposlenicima što su omogućili održavanje radionice Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i pripremu projekata za fondove EU u periodu od 10.-12.02.2015. godine u općini Žepče. Ovakva vrsta podrške je od velikog značaja kako za samu agenciju tako i za sve polaznike obuke.

Nadamo se da ćemo i u budućnosti uspješno surađivati na obostrano zadovoljstvo.

Srdačan pozdrav,

Branka Janko, Direktorica