U Zenici je 04. aprila 2019. godine održan prvi sastanak Radne grupe projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”.

Ovaj projekt, čiji je cilj unaprjeđenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u ZDK i SBK/KSB, zajedno finansiraju i realiziraju Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i komunalno preduzeće ALBA Zenica d.o.o. i realiziraju ga u saradnji sa REZ Agencijom.

Na sastanku se razgovaralo o problemima vezanim za odlaganje posebnih kategorija otpada, prezentiran je projekt: planirane aktivnosti, očekivani rezultati i shema sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada u kontekstu projekta, definirana je uloga i zadaci Radne grupe, te najavljene aktivnosti planirane u narednom periodu.

Sastanku su prisustvovali svi članovi Radne grupe: predstavnici Grada Zenica, općina Tešanj, Žepče, Busovača i Travnik, predstavnici JKP „Rad“ Tešanj, JKP „Komunalno“ Žepče, JKP „Bašbunar“ Travnik, JKP „Komunalac“ Busovača, KP Alba Zenica, predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB, federalni i kantonalni inspektori za okoliš, kao i predstavnici GIZ-a, Albe i REZ Agencije.

Inače, ovaj projekt nudi održivo rješenje za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada (dio komunalnog otpada) i pruža mogućnost općinama da ispune svoje zakonske obaveze, kako nalaže Zakon o upravljanju otpadom FBiH.

Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.