U Sarajevu je 01.04.2019. godine održana završna konferencija programa Međunarodne organizacije rada u BIH, pod nazivom “Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju“. Na konferenciji, na kojoj je bilo oko 150 učesnika, predstavljeni su rezultati djelovanja 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Predstavnici svih 19 LPZ-ova potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji između lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini sa ciljem razvijanja međusobne saradnje na unapređenju politike za zapošljavanje. U ime REZ Agencije Memorandum je potpisala gđa Maja Kišić, v.d. direktora.

REZ Agencija je uspješno implementirala projekt TRIK za nove ogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu. Opći cilj projekta TRIK je bio stvoriti povoljnije poslovno okruženje za tržište rada u općini Travnik uspostavljanjem institucionalnih i infrastrukturnih pretpostavki za povećanje zapošljavanja i samozapošljavanja među mladima. Krajnji korisnici projekta su nezaposlene mlade osobe s područja općine Travnik i mjesta koja gravitiraju Travniku.

Kroz provedbu ovog projekta ostvaren je dugoročni održivi efekt procesa kreiranja institucionalne i sistemske podrške zapošljavanju mladih, kreirajući stimulativnije poslovno okruženje i doprinijeli povećanju novootvorenih poslovnih subjekata/radnih mjesta, te kontinuirano promovirali poduzetništvo i poduzetnički obrazac ponašanja među nezaposlenim mladim ljudima kao ugroženoj populaciji.

Uspostavljen je održivi model saradnje, odnosno stalno radno tijelo u formi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) na nivou općine Travnik, kojeg čine Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija, Općina Travnik, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Travnik, GS-tmt d.o.o Travnik, NOBIL d.o.o. Nova Bila, Mješovita srednja tehnička škola Travnik i Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.

U okviru projekta TRIK izrađen je i usvojen Akcioni plan 2017-2020 od strane LPZ-a, koji služi za operacionalizaciju i provedbu strateški planiranih intervencija na tržištu rada. Uspostavljen je biznis inkubator “BeeZone”, a nosioci najboljih poslovnih ideja, ukupno njih 12, postali su korisnici inkubatorskih usluga. Ukupno 118 mladih nezaposlenih osoba je prošlo obuke koje su imale za cilj povećati zapošljivost mladih. Uspostavljen je Fond za podršku samozapošljavanju, kao aktivna mjera zapošljavanja i programa poduzetničke edukacije, a 12 aplikanata odabranih za dodjelu start-up paketa, su pored poduzetničke obuke dobili inkubatorske usluge, mentoring usluge prilagođene njihovim individualnim potrebama, finansijsku podršku u iznosu od 5.000 EUR po aplikantu, promotivni video materijal. Svoja preduzeća registriralo je 12 start-upa i počelo s radom, nakon čega su oni sami već zaposlili još dva nova radnika.