Proces izrade dokumenta Strategija razvoja općine Novi Travnik za period 2014-2020, koji je vodio konsultanski tim REZ Agencije, okončan je usvajanjem ovog važnog dokumenta od strane Općinskog vijeća Novi Travnik.

Usvajanju dokumenta prethodila je opsežna javna rasprava, nakon koje je Općina Novi Travnik organizirala Javnu tribinu, gdje su zainteresirani imali dodatnu priliku dobiti odgovore vezane za metodologiju izrade i sadržaj dokumenta. Tako je uvećana kvaliteta i opseg javne rasprave, nakon čega je urađena konačna verzija dokumenta Strategije.

Posljedično, dokument Strategija razvoja općine Novi Travnik za period 2014-2020 usvojen je jednoglasno na 19. sjednici Vijeća održanoj 27.11.2014. godine.