U hotelu Hollywood u Sarajevu je tijekom druge sedmice decembra 2014. godine održana dvodnevna obuka za općinske/gradske timove za proces certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE). Obuku je organizirala Mreža za povoljno poslovno okruženje Federacije BiH.

Radi se o osam općina (Bosanska Krupa, Goražde, Konjic, Livno, Prozor-Rama, Tešanj, Visoko, Žepče) i gradu Bihaću sa područja Federacije BiH koji su prije mjesec dana potpisali ugovore sa Mrežom Federacije BiH o ulasku u ovaj proces.

Navedena obuka je omogućila lokalnim administracijama da se detaljnije upoznaju sa kriterijima koje trebaju ispuniti kako bi se kvalificirali za dobijanje certifikata.

Na putu do certifikata općine trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 pod-kriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokracije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.

U narednom periodu kreće proces evaluacije navedenih jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH putem posjeta certificiranih evaluatora i verifikatora.

Ovaj projekt podržavaju Njemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ), kroz projekt Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Važno je naglasiti i materijalnu i stručnu podršku koju jedinice lokalne samouprave u ovom procesu dobijaju od USAID Sida GOLD Projekta.