Proces izrade Strategije razvoja općine Novi Travnik za period 2013. – 2017. godine započeo je krajem jula 2013. godine, nakon čega je uslijedilo održavanje radionica (radnih sastanaka) za pet interesnih grupa općine: Industrija i MSP, Poljoprivreda, Turizam i trgovina, Saobraćaj, veze, javna uprava i ostali sektori.

Do kraja prošle godine organizirane su tri radionice:

  • Definiranje prijedloga vizije
  • Analiza stanja – situacije
  • Definiranje strateških ciljeva.

Proces izrade strategije nastavljen 13.03.2014. godine radnim sastankom konsultanskog tima s predstavnicima Savjeta Općine Novi Travnik, kao radne grupe za podršku i praćenje aktivnosti na izradi strategije. Na sastanku je izvršena prezentacija svih do sada obavljenih aktivnosti, donešena je odluka o prijedlogu teksta vizije razvoja općine, te je prezentirano pet strateških pravaca razvoja općine. Također, raspravljano je i o elementima socio-ekonomske analize koja će biti dijelom sadržaja strateškog dokumenta, te je bilo riječi o koordinaciji daljnjih aktivnosti konsultantkog tima i općinskog Savjeta u završnoj fazi izradi strategije.